Restaurant hero image

SHAHI RESTURANT

4465 N University Dr, Lauderhill, FL 33351

SHAHI RESTURANT - Lauderhill, FL

4465 N University Dr, Lauderhill, FL 33351 Call us today: (954) 766-4028